dissabte, 11 d’abril de 2009

tancaments ceràmics

Francesc Camps

vaixell dels ascensors

Metro vist.

japonista econòmic al costat

Vaixell dels ascensors.

japonista econòmic amb el tren

Xapes dels vaixells.

japonista econòmic amb el tren

Ferros a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Ferro a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Estacions a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Ferro a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Leucòcits a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Plaquetes a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Bolis a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Còmics a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Places a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Equipaments a ciutats del costat.

japonista econòmic amb el tren

Hotels a ciutats del costat.